Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Tescil İşlemleri
Limited Şirketler
Anonim Şirketler
Kollektif Şirketler
Şahıs Firmaları
Komandit Şirketler
Kooperatifler
İktisadi İşletmeler
Yabancı Sermaye İşlemleri
Meşgale Örnekleri
Meşgale Örnekleri
Sermaye Madde Örnekleri
İşletme Rehni
Bölünmeler
Kanunlar
Yönetmelikler ve Tebliğler
Tescil Ara :
TİCARİ İŞLETMELERDE TÜR DEĞİŞİKLİĞİ « Geri
Yazdır
 İşlem Süresi: 0 dakika


UYARI:ELEKTRONİK İMZANIZLA MERSİS'TEN TÜR DEĞİŞİKLİĞİ BAŞLATMALISINIZ

TİCARİ DEFTERLER TARAFIMIZDAN HAZIRLANIP TASDİK EDİLECEKTİR. AYRICA DEFTER GETİRMENİZE GEREK YOKTUR.

Ticari işletmeler ile ilgili tür değiştirme

 

Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüşmesi

 

MADDE 134- (1) Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüşmesi, tüzel kişinin şekil değiştirerek bir ticari işletme haline gelmesidir. Her ticaret şirketi, tabi olduğu sorumluluk sistemi ne olursa olsun bir ticari işletmeye dönüşebilir.

Dönüşme sonucunda meydana gelen ticari işletme dönüşen ticaret şirketinin devamıdır.

Dönüşen şirketin ortaklarının kişisel sorumlulukları ve iş sözleşmelerinden doğan borçlar hakkında Kanunun 190 ıncı maddesi ile 194 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

Kanunun 376 ncı maddesi(Sermaye kaybı,borca batık,iflas vs) kapsamında bulunan anonim şirketler ile 633 üncü maddesi (Sermaye kaybı,borca batık,iflas vs) kapsamındaki limited şirketler ile tasfiye halindeki ticaret şirketleri ticari işletmeye dönüşemezler.

Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüşmesinde Kanunun 180 inci ve 182 ila 190 mcı maddeleri kıyasen uygulanır.

 

Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüşmesi halinde ticari işletmeye ilişkin hususların tescili ile birlikte tür değiştiren ticaret şirketinin tüzel kişiliğinin sona erdiği hususu da tescil edilir. Tescil, eski türün sicil kaydı üzerinden yapılır.

Tescil başvurusu ekinde aşağıdaki belgeler müdürlüğe verilir:

1-Genel kurul tarafından onaylanmış tür değiştirme planı.

2-Tür değiştiren şirketin denetime tabi olması halinde denetçi tarafından; diğer şirketlerde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış son bilanço veya gerektiğinde ara bilanço.

3-Şirketin yönetim organı tarafından hazırlanan tür değiştirme raporu.

4- Tür değiştirmeye ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği.

5-Yeni türün tesciline ilişkin gerekli diğer belgeler.

6-Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığmın tespitine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu, tür değiştiren şirketin denetime tabi olması halinde ise bu tespitlere ilişkin denetçi raporu.

7-Tür değiştiren şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan.

8-Ticaret şirketinin paylarının ticari işletmeyi işletecek kişi veya kişilere devredildiğini ispatlayıcı belgeler.

9-Küçük ve orta ölçekli şirketlerde tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden, tüm ortaklar tarafından vazgeçilmesi halinde buna ilişkin belge müdürlüğe verilir.

Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi

 Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi halinde Kanunun 182 ila 193 üncü maddeleri kıyasen uygulanır.

Bir ticari işletmenin bir ticaret şirket türüne dönüşmesi halinde yeni türün tescili için zorunlu olan olguların tescili ile birlikte tür değişikliği nedeniyle ticari işletmeye ilişkin kayıtlarda gerekli değişiklikler yapılır. Tescil, eski türün sicil kaydı üzerinden yapılır.

 

-Ticari işletmenin Tür değişikliği beyanı

-Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi halinde yeni türün kuruluş belgeleri

-Tür değişikliği amacıyla ticari işletmenin malvarlığı unsurlarının değerinin tespitine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu

-tür değiştiren ticari işletmeye sürekli olarak özgülenmiş tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyanı

İşlem Ücretleri
AçıklamaÖdenecek YerÜcret
Tür Değişikliği Oda Hizmet BedeliOdamız Veznesi350,00 ₺
Şirket sözleşmesi tasdik onayoda veznesi270,00 ₺
Defter Tasdik ücretioda veznesi140,00 ₺
imza beyannamesi(ortak dışından müdür için)oda veznesi55,00 ₺
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İlan ücreti(değişkendir)oda veznesi850,00 ₺
şirket sermayesinin onbinde dördü(Rekabet Kurumu) hesaplayınızoda veznesi0,00 ₺
Dosya Örnekleri
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ TİCARİ İŞLETME LİMİTED ŞİRKET TÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ.docx TÜR DEĞİŞİKLİĞİ TİCARİ İŞLETME LİMİTED ŞİRKET TÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ.docx (21,45 KB)
TÜR DEĞİŞTİRME PLANI.doc TÜR DEĞİŞTİRME PLANI.doc (23,5 KB)
TÜR DEĞİŞTİRME RAPORU.doc TÜR DEĞİŞTİRME RAPORU.doc (24 KB)
ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE.doc ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE.doc (64 KB)
2-TÜZEL KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ FORMU.doc 2-TÜZEL KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ FORMU.doc (127,5 KB)
KAYITLI BULUNAN MAL VE HAKLAR BEYAN ÖRNEĞİ.doc KAYITLI BULUNAN MAL VE HAKLAR BEYAN ÖRNEĞİ.doc (35,5 KB)
ÖZVARLIKTESPİT RAPORU SMMM YMM.doc ÖZVARLIKTESPİT RAPORU SMMM YMM.doc (82,5 KB)
Anonim Şirket kuruluş dilekçe.doc Anonim Şirket kuruluş dilekçe.doc (31,5 KB)
Limited Şirket kuruluş dilekçe.doc Limited Şirket kuruluş dilekçe.doc (31,5 KB)
BEYAN ÖRNEĞİ TAPU ARAÇ MARKA PATENT VS.doc BEYAN ÖRNEĞİ TAPU ARAÇ MARKA PATENT VS.doc (37,5 KB)
limited şirket   şahıs işletmesine tür değişikliği.docx limited şirket şahıs işletmesine tür değişikliği.docx (15,04 KB)
ŞİRKETTEN GERÇEK KİŞİ ŞAHIS TÜR DEĞİŞİKLİĞİ DİLEKÇE.docx ŞİRKETTEN GERÇEK KİŞİ ŞAHIS TÜR DEĞİŞİKLİĞİ DİLEKÇE.docx (15,38 KB)
Benzer Tescil İşlemleri Tüm Tescil İşlemleri »
Şahıs Firmalarında Ticareti Terk İşlemleri
İşlem Süresi: 30 dakika
Şahıs Firmalarında Adres Değişikliği
İşlem Süresi: 30 dakika
Şahıs Firmalarında Değişiklik İşlemleri
İşlem Süresi: 30 dakika
Şahıs Firmaları için Gerekli Bilgiler
İşlem Süresi: 0 dakika
Şahıs Firmalarında Sigorta Acenteliği
İşlem Süresi: 60 dakika
Şahıs Firmalarında yeni kayıt ve şube açılış İşlemleri
İşlem Süresi: 120 dakika
TİCARİ İŞLETMELERDE DEVİR İŞLEMLERİ
İşlem Süresi: 0 dakika
Şahıs Firmalarında Sigorta Acenteliği Feshi
İşlem Süresi: 30 dakika
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Yenimahalle Mah. 839.Sokak No:120 CANİK / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Blacksea Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu