Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Tescil İşlemleri
Limited Şirketler
Anonim Şirketler
Kollektif Şirketler
Şahıs Firmaları
Komandit Şirketler
Kooperatifler
İktisadi İşletmeler
Yabancı Sermaye İşlemleri
Meşgale Örnekleri
Meşgale Örnekleri
Sermaye Madde Örnekleri
İşletme Rehni
Bölünmeler
Kanunlar
Yönetmelikler ve Tebliğler
Tescil Ara :
Şahıs Firmalarında yeni kayıt ve şube açılış İşlemleri « Geri
Yazdır
 İşlem Süresi: 120 dakika


Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne kayıt olacak gerçek kişiler,  Birinci sınıf  tacir olarak bilanço esasına göre kayıt tutmak zorundadırlar. Bu nedenle tacir sıfatına haiz olarak bilanço esasına göre defter tasdik ettirdikten sonra Müdürlüğümüze müracaat ediniz.

MERSİS üzerinden kayıt yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve girişinizi yapınız.GİRİŞ YAPTIKTAN SONRA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNÜ ARAYARAK RANDEVU ALINIZ

Ticaret Sicili Yönetmeliği'ne göre Başvuruya yetkili kişiler

MADDE 22 - (1)Tescil istemi ilgililer veya temsilcileri yahut hukuki halefleri tarafından yetkili müdürlüğe yapılır. İlgililer; tacirin gerçek kişi olması halinde kendisi veya vekili ya da sözleşme ile kendisine yetki verilmiş temsilcisi, tacirin tüzel kişi olması halinde ise onun yetkili organları veya yetkili temsilcileridir.

(2) Tescil başvurusu için ilgililer aşağıda sayılmıştır: 

a)Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde;

1)İşletme sahibi veya sözleşme ile kendisine yetki verilmiş temsilcisi,

2)Küçük veya kısıtlılara ait ticari işletmeyi bunların adına işleten yasal temsilcisi,

MERSİS üzerinden kayıt yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve girişinizi yapınız.GİRİŞ YAPTIKTAN SONRA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNÜ ARAYARAK GİRİŞİNİZİ KONTROL ETTİRİNİZ

Gerekli evraklar Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Oda Sicil Müdürlüğüne olmak üzere 2 takım düzenlenecektir 

 GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ (Ticaret Sicil)

 1. Dilekçe (ekte bulunan dilekçe eksiksiz doldurulacaktır)
 2. İmza Beyannamesi Müdürlüğümüzde veya Noterce onaylanacaktır.
 3. Vergi levhası fotokopisi veya Vergi Dairesi Mükellefiyet yazısı
 4. Yevmiye defterinin noter onay sayfasından 1 adet fotokopi
 5. yabancı kişi ise;tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye'de ikamet ediyor ise ikamet belgesi. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için; yurt dışında çalıştığına veya oturduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından alınan belge,(Yeminli Tercüman ile birlikte müdürlüğümüze başvuracaktır.)

 GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ (Oda Sicil)

 1. Dilekçe (Oda Sicil Müdürlüğüne hitaben yazılacak)
 2. İmza Beyannamesi Ticaret Sicili Müdürlüğü veya Noter onaylı(1 adet)
 3. Oda Kayıt Beyannamesi Gerçek Kişi (Tacir tarafından İmzalanmalı, tacirin resmi bulunmalıdır)
 4. Vergi levhası fotokopisi veya Vergi Dairesi Mükellefiyet yazısı
 5. 1 adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi,1 adet ikametgah,3 Adet Fotoğraf
 6. Kişisel veri paylaşım onay yazısı

 ŞUBE AÇILIŞI:

GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ (Ticaret Sicil)

 1. Dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne hitaben yazılacak)
 2. İmza Beyannamesi( Müdürlüğümüzde onaylanacaktır)
 3. Vergi Dairesi Mükellefiyet yazısı
 4. 1 adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi,1 adet ikametgah,2 Adet Fotoğraf

ŞUBE AÇILIŞI:

GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ (Oda Sicil)

 1. Dilekçe (Oda Sicil Müdürlüğüne hitaben yazılacak)
 2. İmza Beyannamesi Ticaret Sicili Müdürlüğü tasdikli aslı(1 adet)
 3. Oda Kayıt Beyannamesi Gerçek Kişi (Tacir tarafından İmzalanmalı, tacirin resmi bulunmalıdır)
 4. Şube bilgilerini (adres,nace kodu vs ) gösterir Vergi Dairesi Mükellefiyet yazısı
 5. 1 adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi,1 adet ikametgah,3 Adet Fotoğraf

 Not:Şubenin merkez adresi başka Ticaret Müdürlüğü’ne kayıtlı ise ayrıca;

1-Şube merkezinin kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin 120. maddesine göre alınan belge.

2-Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğünden,tescil edilen kuruluş ve değişiklikler ile ilgili onaylı Ticaret Sicili Gazeteleri(2 Nüsha)

 SADECE TİCARET SİCİLE KAYIT OLMAK İÇİN (ECZANE VS)

1-Dilekçe

2-İmza beyannmaesi Müdürlüğümüzce onaylanacaktır.

3-Vergi Levhası fotokopisi

4-1 adet fotoğraf

Oda kayıt ücreti sermayeye göre değişkenlik göstermekte olup oda kayıt ücretlerinde bu nedenle değişiklik görülebilir.

İşlem Ücretleri
AçıklamaÖdenecek YerÜcret
Ticaret Sicii Gazetesi ilan bedeliOdamız Veznesi115,00 ₺
ŞUBE Ticaret Sicii Gazetesi ilan bedeliOdamız Veznesi115,00 ₺
Ticaret Sicili Tasdiknamesioda veznesi72,60 ₺
harç bedeli (ticariişletmenin ve ünvanının tescili)oda veznesi442,50 ₺
imza beyannamesioda veznesi55,00 ₺
Oda yapılan hizmet bedeli sermayesi 10,000-1,000,001 arasıOda veznesi1.720,00 ₺
Merkezi Samsun dışında bulunan firmanın Oda kayıt bedeliOda veznesi1.640,00 ₺
Merkezi Samsun içinde bulunan firmanın Oda kayıt bedeliOda veznesi420,00 ₺
Dosya Örnekleri
Nace Kodları (Taahhütname için seçiniz.).pdf Nace Kodları (Taahhütname için seçiniz.).pdf (755,43 KB)
ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE.doc ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE.doc (63,5 KB)
GERÇEK KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ FORM ÖRNEĞİ.doc GERÇEK KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ FORM ÖRNEĞİ.doc (103,5 KB)
dilekçe yeni kayıt Ticaret Sicili Müdürlüğü için.docx dilekçe yeni kayıt Ticaret Sicili Müdürlüğü için.docx (16,57 KB)
Kİşisel Veri Paylaşımı Onay Örneği.docx Kİşisel Veri Paylaşımı Onay Örneği.docx (19,06 KB)
Benzer Tescil İşlemleri Tüm Tescil İşlemleri »
Şahıs Firmalarında Sigorta Acenteliği
İşlem Süresi: 60 dakika
TİCARİ İŞLETMELERDE TÜR DEĞİŞİKLİĞİ
İşlem Süresi: 0 dakika
Şahıs Firmalarında Adres Değişikliği
İşlem Süresi: 30 dakika
Şahıs Firmalarında Değişiklik İşlemleri
İşlem Süresi: 30 dakika
Şahıs Firmalarında Ticareti Terk İşlemleri
İşlem Süresi: 30 dakika
Şahıs Firmalarında Sigorta Acenteliği Feshi
İşlem Süresi: 30 dakika
TİCARİ İŞLETMELERDE DEVİR İŞLEMLERİ
İşlem Süresi: 0 dakika
Şahıs Firmaları için Gerekli Bilgiler
İşlem Süresi: 0 dakika
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Yenimahalle Mah. 839.Sokak No:120 CANİK / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Blacksea Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu