Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Tescil İşlemleri
Limited Şirketler
Anonim Şirketler
Kollektif Şirketler
Gerçek Kişilere Ait Ticari İşletme
Komandit Şirketler
Kooperatifler
Ticari İşletme (Vakıf,Dernek,Diğer)
Yabancı Sermaye İşlemleri
Meşgale Örnekleri
Meşgale Örnekleri
Sermaye Madde Örnekleri
İşletme Rehni
Bölünmeler
Kanunlar
Yönetmelikler ve Tebliğler
Tescil Ara :
Şahıs Firmalarında yeni kayıt ve şube açılış İşlemleri « Geri
Yazdır
 İşlem Süresi: 120 dakika


Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne kayıt olacak gerçek kişiler,  Birinci sınıf  tacir olarak bilanço esasına göre kayıt tutmak zorundadırlar. Bu nedenle tacir sıfatına haiz olarak bilanço esasına göre defter tasdik ettirdikten sonra Müdürlüğümüze müracaat ediniz.

MERSİS üzerinden kayıt yapmanız gerektiğinden mersis.ticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve girişinizi yapınız.GİRİŞ YAPTIKTAN SONRA MERSİS'ten RANDEVU ALINIZ

BİLGİ NOTU

YETKİ KABUL İŞLEMLERİ

Yeni kimlik bilgileri ile yetkili olarak eklenen aşağıdaki kişinin/kişilerin imza örneklerinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü(NVİ) veri tabanında yer aldığı görülmekte olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40’ıncı maddesi uyarınca söz konusu kişinin/kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir.

Onay durumu 'Beklemede' olan kişilerin kendilerine ait E-Devlet, Mobil İmza veya E-İmza bilgileri ile giriş yaparak Anasayfadaki 'Yetki Kabul İşlemleri'nden onay vermeleri gerekmektedir.

KURULUŞ başlatıp diğer bilgileri girdikten sonra yetkili kişiyi giriniz.

İmza beyanı başlığı altındaki Kutucuğu tıklayınız.

Yetkililer bekleme olarak gözükecektir.

YETKİ KABUL İŞLEMLERİ

Temsile yetkili atanan kişinin e devlet girişini yapınız.

Arama kısmına MERSİS yazınız

Uygulamaya git butonunu tıklayarak eksik bilgileriniz var ise tamamlayınız.

Yetki kabul işlemlerine(Mavi renklidir) tıklayıp, yetkili ara kısmında ilgili şirketi/firmayı seçerek onay veriniz.

MERSİS değişiklik başvuru  işlemine tekrar gelerek  onay durumu ” beklemede” olan kısmın “kabul edildi “ olduğuna emin olunuz.


 

Ticaret Sicili Yönetmeliği'ne göre Başvuruya yetkili kişiler

MADDE 22 - (1)Tescil istemi ilgililer veya temsilcileri yahut hukuki halefleri tarafından yetkili müdürlüğe yapılır. İlgililer; tacirin gerçek kişi olması halinde kendisi veya vekili ya da sözleşme ile kendisine yetki verilmiş temsilcisi, tacirin tüzel kişi olması halinde ise onun yetkili organları veya yetkili temsilcileridir.

(2) Tescil başvurusu için ilgililer aşağıda sayılmıştır: 

a)Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde;

1)İşletme sahibi veya sözleşme ile kendisine yetki verilmiş temsilcisi,

2)Küçük veya kısıtlılara ait ticari işletmeyi bunların adına işleten yasal temsilcisi,

MERSİS üzerinden kayıt yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve girişinizi yapınız.GİRİŞ YAPTIKTAN SONRA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNÜ ARAYARAK GİRİŞİNİZİ KONTROL ETTİRİNİZ

Gerekli evraklar Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Oda Sicil Müdürlüğüne olmak üzere 2 takım düzenlenecektir 

 GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ (Ticaret Sicil)

 1. Dilekçe (ekte bulunan dilekçe eksiksiz doldurulacaktır)
 2. İmza Beyannamesi (eski kimlik ise)Müdürlüğümüzde veya Noterce onaylanacaktır.
 3. Vergi levhası fotokopisi veya Vergi Dairesi Mükellefiyet yazısı
 4. Yevmiye defterinin noter onay sayfasından 1 adet fotokopi
 5. yabancı kişi ise;tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye'de ikamet ediyor ise ikamet belgesi. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için; yurt dışında çalıştığına veya oturduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından alınan belge,(Yeminli Tercüman ile birlikte müdürlüğümüze başvuracaktır.)

 GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ (Oda Sicil)

 1. Dilekçe (Oda Sicil Müdürlüğüne hitaben yazılacak)
 2. İmza Beyannamesi (eski kimlik ise) Ticaret Sicili Müdürlüğü veya Noter onaylı(1 adet)
 3. Oda Kayıt Beyannamesi Gerçek Kişi (Tacir tarafından İmzalanmalı, tacirin resmi bulunmalıdır)
 4. Vergi levhası fotokopisi veya Vergi Dairesi Mükellefiyet yazısı
 5. 1 adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi,1 adet ikametgah,3 Adet Fotoğraf
 6. Kişisel veri paylaşım onay yazısı

 ŞUBE AÇILIŞI:

,Not:Şube kaydı yapılabilmesi için Nace Kodunuz merkez işyeri nace kodunuzla aynı olmalıdır.

GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ (Ticaret Sicil)

 1. Dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne hitaben yazılacak)
 2. İmza Beyannamesi /eski kimliik ise( Müdürlüğümüzde onaylanacaktır)
 3. Vergi Dairesi Mükellefiyet yazısı(ŞUBE ADRESİNİ,NACE KODUNU vs ŞUBE BİLGİLERİNİ İÇERMELİDİR)
 4. 1 adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

ŞUBE AÇILIŞI:

GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ (Oda Sicil)

 1. Dilekçe (Oda Sicil Müdürlüğüne hitaben yazılacak)
 2. İmza Beyannamesi Ticaret Sicili Müdürlüğü tasdikli aslı(1 adet)
 3. Oda Kayıt Beyannamesi Gerçek Kişi (Tacir tarafından İmzalanmalı, tacirin resmi bulunmalıdır)
 4. Şube bilgilerini (adres,nace kodu vs ) gösterir Vergi Dairesi Mükellefiyet yazısı
 5. 1 adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi,1 adet ikametgah,3 Adet Fotoğraf

 SADECE TİCARET SİCİLE KAYIT OLMAK İÇİN (ECZANE VS)

1-Dilekçe

2-İmza beyannmesi( eski kimlik ise )Müdürlüğümüzce onaylanacaktır.

3-Vergi Levhası fotokopisi,Ruhsat fotokopisi

Oda kayıt ücreti sermayeye göre değişkenlik göstermekte olup oda kayıt ücretlerinde bu nedenle değişiklik görülebilir.

İşlem Ücretleri
AçıklamaÖdenecek YerÜcret
harç bedeli(Ticari işletmenin ve ünvanının tescili)Odamız veznesi3.192,80 ₺
Ticaret Sicili TasdiknamesiOdamız veznesi523,30 ₺
Oda Kayıt Ücreti 2.Derece (Sermayesi 10.000,00.-TL ile 1.000.001,TL arasında ise)ODA VEZNESİ9.150,00 ₺
Merkezi Samsun dışında bulunan firmanın Merkez Nakli Oda kayıt bedeli (SERMAYESİ 10.000,00.TL İLE 1.000.001,00.-TL arasında ise)ODA VEZNESİ9.150,00 ₺
Şahıs Firması Şube Açılış Merkez Dışarda Oda Hizmet ÜcretiODA VEZNESİ8.850,00 ₺
T.Ticaret Sicili Gazetesi ilan bedeli (yeni kayıt) maktuOdamız veznesi380,00 ₺
şube için T.Ticaret Sicili Gazetesi ilan bedeli yaklaşıkOdamız veznesi450,00 ₺
Dosya Örnekleri
ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE.doc ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE.doc (63,5 KB)
GERÇEK KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ FORM ÖRNEĞİ.doc GERÇEK KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ FORM ÖRNEĞİ.doc (103,5 KB)
Kİşisel Veri Paylaşımı Onay Örneği.docx Kİşisel Veri Paylaşımı Onay Örneği.docx (19,06 KB)
Dilekçe Gerçek kişi ticari işletme kuruluş.docx Dilekçe Gerçek kişi ticari işletme kuruluş.docx (15,46 KB)
Dilekçe şube açılışı ticari işletme.docx Dilekçe şube açılışı ticari işletme.docx (15,54 KB)
Benzer Tescil İşlemleri Tüm Tescil İşlemleri »
Şahıs Firmalarında Sigorta Acenteliği
İşlem Süresi: 60 dakika
TİCARİ İŞLETMELERDE DEVİR İŞLEMLERİ
İşlem Süresi: 0 dakika
Şahıs Firmaları için Gerekli Bilgiler
İşlem Süresi: 0 dakika
Şahıs Firmalarında Değişiklik İşlemleri
İşlem Süresi: 30 dakika
ŞAHIS FİRMALARINDA TÜR DEĞİŞİKLİĞİ
İşlem Süresi: 0 dakika
Şahıs Firmalarında Ticareti Terk İşlemleri
İşlem Süresi: 30 dakika
Şahıs Firmalarında Sigorta Acenteliği Feshi
İşlem Süresi: 30 dakika
Şahıs Adres Değişikliği
İşlem Süresi: 30 dakika
Otizm
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Yenimahalle Mah. 839.Sokak No:120 CANİK / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu