Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Tescil İşlemleri
Limited Şirketler
Anonim Şirketler
Kollektif Şirketler
Gerçek Kişilere Ait Ticari İşletme
Komandit Şirketler
Kooperatifler
Ticari İşletme (Vakıf,Dernek,Diğer)
Yabancı Sermaye İşlemleri
Meşgale Örnekleri
Meşgale Örnekleri
Sermaye Madde Örnekleri
İşletme Rehni
Bölünmeler
Kanunlar
Yönetmelikler ve Tebliğler
Tescil Ara :
Limited Şirketlerde Veraseten Hisse Dağılımı « Geri
Yazdır
 İşlem Süresi: 45 dakika


Gerekli evraklar Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Oda Sicil Müdürlüğüne olmak üzere 2 takım düzenlenecektir

 GEREKLİ EVRAKLAR (Ticaret Sicil Müdürlüğü)

 1. Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Ortaklar kurulu kararı (Noter onaylı - 1 nüsha)
 3. Veraset ile ilgili Mahkeme kararı veya Noter Evrağı (asıl veya onaylı)
 4. Ortaklardan Fegat eden varsa noterden  Fergatname sözleşmesi
 5. Yeni ortağın girişi var ise Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı) (1 nüsha)
 6. Müdür seçimi var ise unvan altında imza beyannamesi (1 nüsha)

 GEREKLİ EVRAKLAR (Oda Sicil Müdürlüğü)

 1. Oda Sicil Müdürlüğüne hitaben Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Noter onaylı Ortaklar kurulu kararı fotokopisi(1 nüsha)
 3. Mahkeme kararı fotokopisi
 4. Yeni ortağın girişi var ise Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı) (1 nüsha)
 5. Müdür seçimi var ise unvan altında imza beyannamesi (1 nüsha)

2. Miras, eşler arasındaki mal rejimi ve icra
MADDE 596- (1) Esas sermaye payının, miras, eşler arasındaki mal rejimine ilişkin hükümler veya icra
yoluyla geçmesi hâllerinde, tüm haklar ve borçlar, genel kurulun onayına gerek olmaksızın, esas sermaye
payını iktisap eden kişiye geçer.
(2) Şirket, iktisabın öğrenilmesinden itibaren üç ay içinde esas sermaye payının geçtiği kişiyi onaylamayı
reddedebilir. Bunun için, şirketin, payları kendi veya ortağı ya da kendisi tarafından gösterilen üçüncü bir
kişi hesabına, gerçek değeri üzerinden devralmayı, payın geçtiği kişiye önermesi şarttır.
(3) Red kararı, devrin gerçekleştiği günden itibaren geçerli olmak üzere geriye etkilidir. Red, bu
konudaki kararın verilmesine kadar geçen süre içinde alınan genel kurul kararlarının geçerliliğini etkilemez.
(4) Şirket, üç ay içinde esas sermaye payının geçişini açıkça ve yazılı olarak reddetmemişse onayını
vermiş sayılır.

Mirasın reddi sözkonusu ise:

Mirasın reddi işlemleri Türk Medeni Kanunu'nda ele alınmıştır.

V. En yakın mirasçıların tamamı tarafından ret

1. Genel olarak

Madde 612- En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, sulh mahkemesince iflâs hükümlerine göre tasfiye edilir.

Tasfiye sonunda arta kalan değerler, mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verilir.

3. Sonra gelen mirasçılar yararına ret

Madde 614- Mirasçılar, mirası reddederken, kendilerinden sonra gelen mirasçılardan mirası kabul edip etmeyeceklerinin sorulmasını tasfiyeden önce isteyebilirler.

Bu takdirde ret, sulh hâkimi tarafından daha sonra gelen mirasçılara bildirilir; bunlar bir ay içinde mirası kabul etmezlerse reddetmiş sayılırlar. Bunun üzerine miras, iflâs hükümlerine göre tasfiye edilir ve tasfiye sonunda arta kalan değerler, önce gelen mirasçılara verilir.

*****

Murisin en yakın mirasçıları tarafından reddedilen mirasın, Türk Medeni Yasasının Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerine ait Tüzüğün 51. maddesi gereğince sulh mahkemesi hakimince iflas hükümlerine göre tasfiye edilmesi, borçlar ödendikten sonra tereke aktifinden geriye bir değer kalırsa bu değerin hiç ret yokmuş gibi, miras bırakanın mirasçılarına paylaştırılması gerekir.

2. Hukuk Dairesi2006/12308 E. , 2007/2889 K.

İşlem Ücretleri
AçıklamaÖdenecek YerÜcret
Oda yapılan hizmet bedeli (2024)ODA VEZNESİ1.025,00 ₺
Ticaret Sicili Gazetesi İlan bedeli değişkendirOdamız veznesi850,00 ₺
Dosya Örnekleri
ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE.doc ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE.doc (63,5 KB)
LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİ FERAGATNAME ÖRNEĞİ.docx LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİ FERAGATNAME ÖRNEĞİ.docx (14,58 KB)
limited şirket veraset hisse kararı.docx limited şirket veraset hisse kararı.docx (14,5 KB)
DİLEKÇE ÖRNEĞİ TESCİL İÇİN.doc DİLEKÇE ÖRNEĞİ TESCİL İÇİN.doc (25,5 KB)
veraseten ve feragatname sonucu hisse dağılımı kararı limited şirket.docx veraseten ve feragatname sonucu hisse dağılımı kararı limited şirket.docx (13,11 KB)
Benzer Tescil İşlemleri Tüm Tescil İşlemleri »
ANONİM ŞİRKET TÜRÜNÜN LİMİTED ŞİRKET TÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
İşlem Süresi: 120 dakika
Limited Şirket Kuruluşu
İşlem Süresi: 120 dakika
Limited Sirket Sube Kapanışı
İşlem Süresi: 0 dakika
KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKET TÜRLERİNİN ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET TÜRLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
İşlem Süresi: 120 dakika
BİRLEŞME İŞLEMLERİ
İşlem Süresi: 0 dakika
TESCİL ŞARTLARI,SÜRE,İLGİLİLER
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited sirketlerde Adres Degisikligi
İşlem Süresi: 45 dakika
Merkezi Baska Bir Sicilin Gorev Alaninda Bulunan Limited Sirketin Samsuna Merkez Nakli
İşlem Süresi: 0 dakika
LİMİTED ŞİRKET TOPLANTI KARAR NİSAPLARI
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Genel Kurul Toplantıları
İşlem Süresi: 0 dakika
BAĞLI VE HAKİM ŞİRKETLER
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Müdür Ataması
İşlem Süresi: 45 dakika
Sermaye Azaltılması
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirketlerde Tasfiyeye Giriş
İşlem Süresi: 45 dakika
Limited sirketlerde Hisse Devri
İşlem Süresi: 45 dakika
Limited Şirket Tasfiyenin Kaldırılması
İşlem Süresi: 45 dakika
Limited Şirket Sigorta Acentalığı Feshi
İşlem Süresi: 30 dakika
Limited Şirket Şube Açılışı
İşlem Süresi: 120 dakika
Limited Şirket Sigorta Acentalığı
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Tasfiye Sonu İşlemleri
İşlem Süresi: 45 dakika
BAĞIMSIZ DENETİME TABİİ ŞİRKET KRİTERLERİ ve BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİ VE GÖREVDEN AYRILMASI İNTERNET SİTESİ TESCİLİ
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Sözleşme Değişikliği
İşlem Süresi: 60 dakika
Ad soyad vs değişiklik işlemleri
İşlem Süresi: dakika
Limited Şirket Nedir Nasıl Kurulur
İşlem Süresi: 0 dakika
Defter tasdikleri ve yeniden tasdik edilmeleri hk genel görüş
İşlem Süresi: dakika
Limited Şirket Sermaye arttırımı
İşlem Süresi: 0 dakika
Otizm
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Yenimahalle Mah. 839.Sokak No:120 CANİK / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu