Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Tescil İşlemleri
Limited Şirketler
Anonim Şirketler
Kollektif Şirketler
Gerçek Kişilere Ait Ticari İşletme
Komandit Şirketler
Kooperatifler
Ticari İşletme (Vakıf,Dernek,Diğer)
Yabancı Sermaye İşlemleri
Meşgale Örnekleri
Meşgale Örnekleri
Sermaye Madde Örnekleri
İşletme Rehni
Bölünmeler
Kanunlar
Yönetmelikler ve Tebliğler
Tescil Ara :
Limited Şirket Tasfiyenin Kaldırılması « Geri
Yazdır
 İşlem Süresi: 45 dakika


Gerekli evraklar Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Oda Sicil Müdürlüğüne olmak üzere 2 takım düzenlenecektir

GEREKLİ EVRAKLAR (Ticaret Sicil Müdürlüğü)

 1-Dilekçe(Şirket kaşesi ile yetkili ya da tasfiye memuru tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir),

2-Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararı(Noter tasdikli 1 nüsha)

3- Şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor.

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, - gerekiyorsa şirketin internet sitesinde - mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir. Ayrıca anasözleşme de özel çağrı usulü var ise bu usule ilişkin belgeler de eklenmelidir.

4.Müdüre ait  İmza beyannamesi (Müdürlüğümüzce düzenlenecektir )(1 nüsha)

GEREKLİ EVRAKLAR (Oda Sicil Müdürlüğü)

  1. Oda Sicil Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
  2. Müdüre ait  İmza beyannamesi (1 nüsha)
  3. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararı(Noter tasdikli 1 nüsha)
  4. Şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor.
  5. Vergi dairesinden alınacak şirketin faal olduğuna dair yazı
İşlem Ücretleri
AçıklamaÖdenecek YerÜcret
Oda yapılan hizmet bedeli Tek Ortaklı (2024)ODA VEZNESİ6.285,00 ₺
Harç bedeli değişiklikOdamız veznesi5.022,60 ₺
Harç bedeli temsil(1 yetkili)Odamız veznesi5.022,60 ₺
Ticaret Sicili Gazetesi İlan bedeli değişkendirOdamız veznesi800,00 ₺
Ticaret Sicili TasdiknamesiOdamız veznesi523,30 ₺
Dosya Örnekleri
Dilekçe Örneği.doc Dilekçe Örneği.doc (21 KB)
TASFİYEDEN DÖNÜLMESİ KARARI.doc TASFİYEDEN DÖNÜLMESİ KARARI.doc (35,5 KB)
ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE.doc ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE.doc (63,5 KB)
ODA KAYIT BEYANNAMESİ ön sayfa.doc ODA KAYIT BEYANNAMESİ ön sayfa.doc (113 KB)
MALVARLIĞININ DAĞITIMINA HENÜZ BAŞLANILMADIĞINA DAİR TASFİYE MEMURU RAPORU.doc MALVARLIĞININ DAĞITIMINA HENÜZ BAŞLANILMADIĞINA DAİR TASFİYE MEMURU RAPORU.doc (29,5 KB)
Tasfiyeden dönülmesi hakkında karar.doc Tasfiyeden dönülmesi hakkında karar.doc (35,5 KB)
DİLEKÇE ÖRNEĞİ TESCİL İÇİN.doc DİLEKÇE ÖRNEĞİ TESCİL İÇİN.doc (25,5 KB)
Tasfiyeden dönülmesi hakkında karar.doc Tasfiyeden dönülmesi hakkında karar.doc (36 KB)
Benzer Tescil İşlemleri Tüm Tescil İşlemleri »
LİMİTED ŞİRKET TOPLANTI KARAR NİSAPLARI
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Şube Açılışı
İşlem Süresi: 120 dakika
Defter tasdikleri ve yeniden tasdik edilmeleri hk genel görüş
İşlem Süresi: dakika
TESCİL ŞARTLARI,SÜRE,İLGİLİLER
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirketlerde Tasfiyeye Giriş
İşlem Süresi: 45 dakika
Ad soyad vs değişiklik işlemleri
İşlem Süresi: dakika
Merkezi Baska Bir Sicilin Gorev Alaninda Bulunan Limited Sirketin Samsuna Merkez Nakli
İşlem Süresi: 0 dakika
BİRLEŞME İŞLEMLERİ
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Sermaye arttırımı
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirketlerde Veraseten Hisse Dağılımı
İşlem Süresi: 45 dakika
Limited Şirket Nedir Nasıl Kurulur
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Tasfiye Sonu İşlemleri
İşlem Süresi: 45 dakika
BAĞIMSIZ DENETİME TABİİ ŞİRKET KRİTERLERİ ve BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİ VE GÖREVDEN AYRILMASI İNTERNET SİTESİ TESCİLİ
İşlem Süresi: 0 dakika
Sermaye Azaltılması
İşlem Süresi: 0 dakika
BAĞLI VE HAKİM ŞİRKETLER
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Sigorta Acentalığı Feshi
İşlem Süresi: 30 dakika
Limited Sirket Sube Kapanışı
İşlem Süresi: 0 dakika
ANONİM ŞİRKET TÜRÜNÜN LİMİTED ŞİRKET TÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
İşlem Süresi: 120 dakika
Limited Şirket Sigorta Acentalığı
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Müdür Ataması
İşlem Süresi: 45 dakika
Limited Şirket Genel Kurul Toplantıları
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Kuruluşu
İşlem Süresi: 120 dakika
Limited sirketlerde Hisse Devri
İşlem Süresi: 45 dakika
KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKET TÜRLERİNİN ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET TÜRLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
İşlem Süresi: 120 dakika
Limited sirketlerde Adres Degisikligi
İşlem Süresi: 45 dakika
Limited Şirket Sözleşme Değişikliği
İşlem Süresi: 60 dakika
Otizm
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Yenimahalle Mah. 839.Sokak No:120 CANİK / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu