Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Tescil İşlemleri
Limited Şirketler
Anonim Şirketler
Kollektif Şirketler
Gerçek Kişilere Ait Ticari İşletme
Komandit Şirketler
Kooperatifler
Ticari İşletme (Vakıf,Dernek,Diğer)
Yabancı Sermaye İşlemleri
Meşgale Örnekleri
Meşgale Örnekleri
Sermaye Madde Örnekleri
İşletme Rehni
Bölünmeler
Kanunlar
Yönetmelikler ve Tebliğler
Tescil Ara :
Kollektif Şirket Tasfiye ve Fesih İşlemleri « Geri
Yazdır
 İşlem Süresi: 30 dakika


Gerekli evraklar Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Oda Sicil Müdürlüğüne olmak üzere 2 takım düzenlenecektir

KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE SÖZLEŞMESİNDE AKSİ BİR HÜKÜM OLMADIĞI TAKDİRDE  TASFİYE İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SÜRE YOKTUR.

 GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ (Ticaret Sicl Müdürlüğü)

TASFİYE

1-Kollektif şirketin tasfiyesine karar verilmiş ise buna ilişkin kararın noter onaylı örneği, sona erme başka bir sebepten ileri geliyorsa bunu kanıtlayan belgenin onaylı örneği

2-Tasfiye memurlarının, “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış imza beyannameleri Müdürküğümüzce düzenlenecektir. (1 nüsha)

3-Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin belgeleri.

4-Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde, buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge

  Şirket sözleşmesinde özel düzenleme bulunmayan  hallerde bu hükümler uygulanır. (TTK m.267)

TASFİYE SONU

 Tasfiyenin tamamlanmasından sonra ise, kapanış ile ilgili ortaklar kurulu kararı ile aşağıdaki belgelerin ibrazı gerekmektedir:

 1.  Dilekçe (Şirket kaşesi/ ünvanı altında yetkililer tarafından imzalanmalı
 2. Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge,
 3. Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları
 4. Ortaklar kurulunca onaylanmış, ortaklar kurul tarihi itibariyle düzenlenmiş, tasfiye halinde şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış son ve kati bilanço tasfiye sonu beyanı (1nüsha)
 • Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce şubelerin terkini başvurusu yapılmalıdır.

 GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ (Oda Sicil Müdürlüğü)

 TASFİYE

Kollektif şirketin tasfiyesine karar verilmiş ise;

 1. Oda Sicil Müdürlüğüne hitaben Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Tasfiye memurlarının, “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış imza beyannameleri (1 nüsha)
 3. Tasfiyeye ilişkin karar/ek sözleşme (Noter onaylı - 1 nüsha)
 4. Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin imzaları noter onay belgeleri.
 5. Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde, buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin  belge

TASFİYE SONU

 Tasfiyenin tamamlanmasından sonra ise, aşağıdaki belgelerin ibrazı gerekmektedir:

 1. Oda Sicil Müdürlüğüne hitaben Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı)
 2. Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge,
 3. Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları
 4. Ortaklar kurulunca onaylanmış, ortaklar kurul tarihi itibariyle düzenlenmiş, tasfiye halinde şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış son ve kati bilanço tasfiye sonu beyanı (1 nüsha)
 • Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce şubelerin terkini başvurusu yapılmalıdır.
İşlem Ücretleri
AçıklamaÖdenecek YerÜcret
Aidat borçlarının ödenmesi gerekmektedir.Odamız Veznesine0,00 ₺
Ticaret Sicili Gazetesi ilan bedeli yaklaşıkOdamız veznesine200,00 ₺
Harç bedeli değişiklikOdamız veznesi2.267,30 ₺
Harç bedeli temsil(1 yetkili)Odamız veznesi2.267,30 ₺
Ticaret Sicili TasdiknamesiOdamız veznesi523,30 ₺
Harç bedeli terkinOdamız veznesi891,50 ₺
Dosya Örnekleri
ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE.doc ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE.doc (63,5 KB)
kollektif şirket tasfiye giriş kararı.doc kollektif şirket tasfiye giriş kararı.doc (32,5 KB)
KOLLEKTİF TASFİYE SONU KARARI.doc KOLLEKTİF TASFİYE SONU KARARI.doc (29 KB)
DİLEKÇE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ TESCİL İÇİN .doc DİLEKÇE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ TESCİL İÇİN .doc (25 KB)
tasfiye memuru bilanço tebliğ belgesi.doc tasfiye memuru bilanço tebliğ belgesi.doc (23,5 KB)
Benzer Tescil İşlemleri Tüm Tescil İşlemleri »
Kollektif Şirket Kuruluşu
İşlem Süresi: 120 dakika
KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKET TÜRLERİNİN ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET TÜRLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
İşlem Süresi: 0 dakika
Kollektif sirketler Hakkinda Genel Bilgiler
İşlem Süresi: 0 dakika
Kollektif Şirketlerde Ana Sözleşme Değişikliği
İşlem Süresi: 30 dakika
Merkezi Başka Bir Sicilin Görev Alanında Bulunan Kollektif Şirketin Samsuna Merkez Nakli
İşlem Süresi: 120 dakika
Kollektif Şirket Şube Açılışı
İşlem Süresi: 120 dakika
Otizm
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Yenimahalle Mah. 839.Sokak No:120 CANİK / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu