Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Tescil İşlemleri
Limited Şirketler
Anonim Şirketler
Kollektif Şirketler
Gerçek Kişilere Ait Ticari İşletme
Komandit Şirketler
Kooperatifler
Ticari İşletme (Vakıf,Dernek,Diğer)
Yabancı Sermaye İşlemleri
Meşgale Örnekleri
Meşgale Örnekleri
Sermaye Madde Örnekleri
İşletme Rehni
Bölünmeler
Kanunlar
Yönetmelikler ve Tebliğler
Tescil Ara :
Anonim Sirket Temsil ilzam « Geri
Yazdır
 İşlem Süresi: 60 dakika


Gerekli evraklar Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Oda Sicil Müdürlüğüne olmak üzere 2 takım düzenlenecektir 

 GEREKLİ EVRAKLAR (Ticaret Sicil Müdürlüğü)

  1. Dilekçe
  2. Yönetim Kurulu Kararı noter onaylı (1 nüsha)
  3. Yeni Atanan temsile yetkili üyenin tescil beyanı (Müdürlüğümüzce veya Noterce düzenlenecektir.)

 GEREKLİ EVRAKLAR (Oda Sicil Müdürlüğü)

  1. Oda Sicil Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

  2. Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı fotokopisi (1 nüsha)

  3. Yeni Atanan üyenin  tescil beyanı (1 nüsha)

  4. Yeni atanan üyenin Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı) (1 nüsha)

✍ Anonim Şirketlerde yönetim kurulu toplantı karar yeter sayısı?

Anonim Şirketlerde yönetim kurulu üye sayısı en az bir kişi olarak seçilebilir.

Esas Sözleşmede veya esas sözleşme değişikliği ile üye sayısı belirlenir veya değiştirilebilir. Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.
 
Örneğin;
1-2 kişilik yönetim kurulu, üyelerin tamamı ile toplanıp tamamı ile karar alır.
3 kişilik yönetim kurulu en az 2 üye ile toplanıp, en az 2 üyenin oyu ile karar alır.
6-7 kişilik yönetim kurulu en az 4 üye ile toplanıp, en az 3 üyenin oyu ile karar alır.
8-9 kişilik yönetim kurulu en az 5 üye ile toplanıp, en az 3 üyenin oyu ile karar alır.
10-11 kişilik yönetim kurulu ise en az 6 üye ile toplanıp, en az 4 üyenin oyu ile karar alır.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Semra AYSEVİNÇ

Samsun Ticaret Sicili Müdürü/Mali Müşavir

İşlem Ücretleri
AçıklamaÖdenecek YerÜcret
Harç bedeli temsil(1 yetkili)Odamız veznesi5.022,60 ₺
Ticaret Sicili TasdiknamesiOdamız veznesi523,30 ₺
ticaret sicili gazetesi ilan bedeli yaklaşıkOdamız veznesi350,00 ₺
Oda yapılan hizmet bedeli (2024)ODA VEZNESİ1.025,00 ₺
Dosya Örnekleri
ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE.doc ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE.doc (63,5 KB)
ANONİM ŞİRKET TEMSİL İLZAM MADDESİ TADİL METNİ.docx ANONİM ŞİRKET TEMSİL İLZAM MADDESİ TADİL METNİ.docx (14,62 KB)
DİLEKÇE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ TESCİL İÇİN .doc DİLEKÇE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ TESCİL İÇİN .doc (25 KB)
Dışardan seçilen Yönetim Kuruu Üyesi Görev kabul yazısı.doc Dışardan seçilen Yönetim Kuruu Üyesi Görev kabul yazısı.doc (24,5 KB)
banka şubeleri için dilekçe örneği.docx banka şubeleri için dilekçe örneği.docx (13,88 KB)
Anonim Şirket iç yönerge ile atanan temsilci.docx Anonim Şirket iç yönerge ile atanan temsilci.docx (12,33 KB)
anonim şirket temsil İÇ YÖNERGE KARAR ÖRNEĞİ.doc anonim şirket temsil İÇ YÖNERGE KARAR ÖRNEĞİ.doc (61 KB)
yönetim kurulu tüzel ortak olması durumunda temsil imza yetkisi karar örneği.doc yönetim kurulu tüzel ortak olması durumunda temsil imza yetkisi karar örneği.doc (29,5 KB)
anonim şirket görev taksim temsil kararı.doc anonim şirket görev taksim temsil kararı.doc (33 KB)
Benzer Tescil İşlemleri Tüm Tescil İşlemleri »
BAĞIMSIZ DENETİME TABİİ ŞİRKET KRİTERLERİ ve BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİ VE GÖREVDEN AYRILMASI İNTERNET SİTESİ TESCİLİ
İşlem Süresi: 0 dakika
Anonim Şirket Tasfiye Sonu
İşlem Süresi: 60 dakika
Anonim Şirket Adres Değişikliği
İşlem Süresi: 45 dakika
Anonim Sirket Tasfiye Giris
İşlem Süresi: 60 dakika
BİRLEŞME İŞLEMLERİ
İşlem Süresi: dakika
Anonim Şirket Sermaye Azaltılması İşlemleri
İşlem Süresi: 60 dakika
Anonim Şirket Genel Kurul
İşlem Süresi: 60 dakika
Bakanlık İznine Tabi Anonim Şirketler Ana Sözleşme Değişikliği
İşlem Süresi: 60 dakika
LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKET TÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
İşlem Süresi: 0 dakika
ANONİM ŞİRKET Hamiline yazılı pay senedi Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirim
İşlem Süresi: dakika
ANONİM ŞİRKET TOPLANTI KARAR NİSAPLARI
İşlem Süresi: 0 dakika
Anonim Şirket Merkezi Başka Bir Sicilin Görev Alanında Bulunan Anonim Şirketin Samsun Şubesinin Kapanışı
İşlem Süresi: 45 dakika
BAĞLI VE HAKİM ŞİRKETLER
İşlem Süresi: 0 dakika
Anonim Şirket Şube Açılışı
İşlem Süresi: 120 dakika
Anonim Sirket Tasfiyenin Kaldirilmasi
İşlem Süresi: 60 dakika
Bakanlık İznine Tabi Olmayan Anonim Şirketlerin Kuruluşu
İşlem Süresi: 120 dakika
Anonim Şirket Merkezi Başka Bir Sicilin Görev Alanında Bulunan Anonim Şirketin Samsuna Merkez Nakli
İşlem Süresi: 120 dakika
Anonim Şirketler Esas Sözleşme Değişikliği (sermaye arttırımı amaç konu değişikliği vs)(Bakanlık iznine tabi olmayan A.Ş.)
İşlem Süresi: 60 dakika
Anonim Şirket pay devri bilgi notu /tek pay ve tek paydan çok pay sahibi olma ve tek pay sahibi değişikliği
İşlem Süresi: 0 dakika
ANONİM ŞİRKET TTK 198 'e göre BİLDİRİM
İşlem Süresi: dakika
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin İstifasi ve Yeni Atama
İşlem Süresi: 60 dakika
Bakanlık İznine Tabi Anonim Şirketlerin Kuruluşu
İşlem Süresi: 120 dakika
Defter tasdikleri ve yeniden tasdik yapılması hk genel görüş
İşlem Süresi: dakika
Anonim Sirketlerin Ozellikleri
İşlem Süresi: 0 dakika
Otizm
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Yenimahalle Mah. 839.Sokak No:120 CANİK / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu