Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Tescil İşlemleri
Limited Şirketler
Anonim Şirketler
Kollektif Şirketler
Gerçek Kişilere Ait Ticari İşletme
Komandit Şirketler
Kooperatifler
Ticari İşletme (Vakıf,Dernek,Diğer)
Yabancı Sermaye İşlemleri
Meşgale Örnekleri
Meşgale Örnekleri
Sermaye Madde Örnekleri
İşletme Rehni
Bölünmeler
Kanunlar
Yönetmelikler ve Tebliğler
Tescil Ara :
Defter tasdikleri ve yeniden tasdik edilmeleri hk genel görüş « Geri
Yazdır
 İşlem Süresi: dakika


……………....NOTER ODASI ……………….BAŞKANLIĞINA NOTERLİĞİNE

Birliğimize iletilen; limited ve anonim şirketler ile kooperatiflere ait müdürler/ yönetim kurulu karar defterlerinde önceki yıllara ait (bir yıldan fazla sürede) ara onayı yapılmadığı hallerde, anılan tasdikin takip eden yeni mali dönem için yapılıp yapılamayacağı, Ticaret odasınca kuruluşu yapılan şirkete ait karar ve ortaklar pay defterinin, ticaret odası ve notere tasdik ettirilmesinin unutulması üzerine, bilahare tasdik için başvurulan noterlerce yönlendirilen kuruluş işlemlerini gerçekleştiren ticaret odasınca da 2018 yılında yetkili olmadıkları gerekçesiyle tasdik işlemini yapmamaları nedeniyle, defter tasdik işleminin noterlerce yapılıp yapılamayacağı, Hususlarında uygulamaya esas olacak görüşü sorulan Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Yönetim Kurulunun 21.05.2019 tarihli toplasında görüşülen, 29.03.2019 gün ve 42933488 sayılı; 02.05.2019 gün ve 43922793 sayılı yazıları doğrultusunda;

1 - Yönetim/Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin, önceki yıllara ait ara tasdiklerinin yaptırılmamış olması halinde, bu hususun deftere şerh verilmek suretiyle yeni mali dönem için yenileme onayının (ara tasdikin) yapılabileceği,

2- 7099 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerde, diğer tacirler bakımından ise süre sınırlamasına bağlı olmaksızın, pay, yönetim kurulu ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin daha önce hiç tutulmadığı beyan edilmekle birlikte, (defterlerin başka bir noterlikte açılıp açılmadığının kontrolü amacıyla ticaret sicil kayıtlarından şirketçe alınmış ve tescil edilmiş bir karar olup olmadığı yönünde yapılacak incelemenin tutanağa bağlanması ya da ticaret sicil müdürlüğünden yazı alınması gibi) söz konusu defterlerin açılış onayının yapıldığı tespit edilemiyorsa, ilgiliden defterin hiç tutulmadığına yönelik yazılı bir beyan alınarak anılan defterlerin açılış onaylarının yapılabileceği, düşünülmektedir, Bilgi edinilmesini rica ederim.

İşlem Ücretleri
Kayıtlı Ücret Bilgisi Yok
Dosya Örnekleri
Benzer Tescil İşlemleri Tüm Tescil İşlemleri »
Limited Şirket Sigorta Acentalığı
İşlem Süresi: 0 dakika
ANONİM ŞİRKET TÜRÜNÜN LİMİTED ŞİRKET TÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
İşlem Süresi: 120 dakika
LİMİTED ŞİRKET TOPLANTI KARAR NİSAPLARI
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Nedir Nasıl Kurulur
İşlem Süresi: 0 dakika
Merkezi Baska Bir Sicilin Gorev Alaninda Bulunan Limited Sirketin Samsuna Merkez Nakli
İşlem Süresi: 0 dakika
Sermaye Azaltılması
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Kuruluşu
İşlem Süresi: 120 dakika
Limited Şirket Genel Kurul Toplantıları
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Şube Açılışı
İşlem Süresi: 120 dakika
Limited Şirketlerde Tasfiyeye Giriş
İşlem Süresi: 45 dakika
Limited Şirketlerde Veraseten Hisse Dağılımı
İşlem Süresi: 45 dakika
BAĞIMSIZ DENETİME TABİİ ŞİRKET KRİTERLERİ ve BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİ VE GÖREVDEN AYRILMASI İNTERNET SİTESİ TESCİLİ
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited sirketlerde Hisse Devri
İşlem Süresi: 45 dakika
KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKET TÜRLERİNİN ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET TÜRLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
İşlem Süresi: 120 dakika
Ad soyad vs değişiklik işlemleri
İşlem Süresi: dakika
Limited Şirket Tasfiyenin Kaldırılması
İşlem Süresi: 45 dakika
Limited Şirket Tasfiye Sonu İşlemleri
İşlem Süresi: 45 dakika
Limited sirketlerde Adres Degisikligi
İşlem Süresi: 45 dakika
BAĞLI VE HAKİM ŞİRKETLER
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Sigorta Acentalığı Feshi
İşlem Süresi: 30 dakika
TESCİL ŞARTLARI,SÜRE,İLGİLİLER
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Sözleşme Değişikliği
İşlem Süresi: 60 dakika
Limited Şirket Sermaye arttırımı
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Müdür Ataması
İşlem Süresi: 45 dakika
Limited Sirket Sube Kapanışı
İşlem Süresi: 0 dakika
BİRLEŞME İŞLEMLERİ
İşlem Süresi: 0 dakika
LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTTIRIMI
İşlem Süresi: 45 dakika
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Yenimahalle Mah. 839.Sokak No:120 CANİK / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Blacksea Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu