Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Samsun TSO
Meclis Divanı
Yönetim Kurulu
Disiplin Kurulu
Meclis Üyeleri
Meslek Komiteleri
Hesap.İnc. Komisyonu
Mevzuat Komisyonu
Dış Ticaret Komisyonu
Çevre ve İklim Değişikliği Kom.
Devlet Destekleri Kom.
İnovasyon ve Endüstri Kom.
Turizm ve Hizmet Sektörü Kom.
Tarım ve Hayvancılık Sanayi Kom.
Şehircilik ve İnşaat Kom.
Genel Sekreterlik
Kurullar
Yüksek İstişare
Organizasyon Şeması
Tarihçe
İştirakler
Projelerimiz
Kalite ve Akreditasyon
Kurumsal Kimlik
Tarihçe
1901: Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun’un eski isimlerinden Canik Ticaret ve Sanayi Odası adıyla Mutasarrıf Hamdi Bey tarafından kurulmuştur.
1905: İskele Caddesi 13/15 numarada bulunan 2 katlı bir bina satın alınarak Üst Katı Ticaret ve Sanayi Odası olarak kullanılmıştır.
1931: Aynı binanın alt katında Ticaret ve Zahire Borsası kurulmuştur.
1936: Bu tarihe kadar başkanlık yapan Nemli Zade Hamdi Bey ve Yelkenci Zade Şükrü Bey’in hizmet sürelerini kesin olarak bilemiyoruz. 21.01.1936 yılında başkanlık yapan Şahinzade Nuri Bey bu vazifeyi 23.12.1943 yılına kadar sürdürmüştür.
1943: Bu yıl yaşanan zelzeleden sonra Başkan olan Süleyman Balkan tarafından zamanın Karadeniz Oteli olan 3 katlı ahşap bina satın alınarak Odamız oraya nakledilmiştir.
1950: "Ticaret Ve Sanayi Odaları", "Ticaret Odaları", "Sanayi Odaları", "Deniz Ticaret Odaları", "Ticaret Borsaları" Ve "Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları Ve Ticaret Borsaları Birliği" Kanunu kabul edildi.
1970: 8.5 katlı hizmet binamız ve iş hanımız yaptırılmıştır.
1981: İlk Müteşebbis Teşekkül; 2.11.1981 tarihinde, Samsun Vali'sinin Başkanlığında Samsun İl Özel İdaresi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Belediyesi kuruluşlarının iştiraki ile oluşmuştur.
1993: Kavak OSB kurulmuştur.
1994: Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası 1994 yılında faaliyetlerine başladı. Türkiye’de Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca kurulmuş ve şu ana kadar tek ikili oda olma özelliğini taşır.
1996: Samsun Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Okulu öğretime başlamıştır.
1996: Kendi bünyemizde kurduğumuz x25 data hattı Samsun Ticaret ve Sanayi Odası web sitesi yayın hayatına başlamıştır.
1997: Avrupa Birliği, politikaları, genişleme süreci ve AB-Türkiye ilişkileri konularında Samsun ve bölge halkının ihtiyaç duyduğu bilgiyi sağlamak amacıyla Samsun Avrupa Birliği Bilgi Bürosu kuruldu.
1998-1999: İlk Yurt Dışı Teknik İnceleme Gezisi gerçekleştirildi. (TUNUS)
1999: Samsun Ticaret ve Sanayi Odası yayın organı “Haber Gazetesi” yayına başladı.
2001: Dış Ticaret, ihracat-ithalat, pazarlama, işletme yönetimi, sigortacılık, ticari İngilizce gibi alanlarda periyodik kurs programları düzenlenmesi için Ekonomi Enstitüsü kurulmuştur.
2003: Samsun Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde Samsunlu girişimcilere bilgilendirme, yardım, danışmanlık ve dokümantasyon hizmetleri vermek üzere Samsun Avrupa Bilgi Merkezi kurulmuştur.
Samsun Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, Avrupa Birliğinden hibe alınan ilk projedir.
2004: Odamızın 03.12.2004 tarih ve KY-3443/04 numaralı TSE Kalite Sistem Belgesi ve ekindeki kapsam dâhilinde TS-EN-ISO 9001:2008 standartlarına uygun kalite sistemi olduğu onaylanmıştır.
2004: Türk Yan Sanayi Borsası Samsun Hizmet Birimi faaliyete başlamıştır.
2004: Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Kanunu kabul edildi.
2005: Küçük ve orta ölçekli imalat sanayi işletmelerinin Ar-Ge çalışmalarını desteklemek, bilgi ve teknoloji tabanlı küçük ve orta ölçekli imalat sanayi işletmelerinin oluşması ve benzeri hedeflere yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi amacı ile Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) kuruldu.
2005: Odamız üyelerinin tanıtılması, ülkemizdeki ve dünyadaki müteşebbislerin üyelerimize kolayca ulaşabilmeleri, bu sayede dünyaya açılabilmeleri amacıyla “Samsun İş Rehberi 2005” hazırlanmış, ilimizde, tüm yurtta ve ülkemizin yurtdışındaki ticari ataşeliklerine dağıtımı sağlanmıştır.
2006: Samsun Ticaret Ve Sanayi Odası, Oda Akreditasyon Projesi kapsamında oluşturulan Ulusal Oda Akreditasyon Kurulunun 12 Mayıs 2006 tarihinde yaptığı değerlendirme sonucunda akredite olmuştur.
2007: Samsun ihracatına katkıda bulunmak amacıyla Samsunlu üreticiler ve ihracatçılar ile yabancı ithalatçıları buluşturan Samsun İhraç Günleri gerçekleştirildi.
2007: Kadın Girişimciler Kurulu göreve başladı.
2009: Samsun Gıda OSB Kurulmuştur.
2009: Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı kuruldu.
2009: En düşük maliyetler ve en yüksek verimle üretimin sağlanmasını ve bu şekilde rekabetin artırılmasını öngören ve Ar-Ge çalışmalarına hız vererek inovasyon çalışmalarının artırılmasını amaçlayan Samsun Teknopark A.Ş.’nin kurulması için protokol imzalanmıştır.
2009: Ulusal ve uluslararası ticaretin önemli ayaklarından biri olacak olan Samsun İhtisas ve Fuar Kongre Merkezi’nin kurulması için çalışmalar başladı.
2009: Genç Girişimciler Kurulu göreve başladı.
2009: Açılım Dergisi yayına başladı.
2012: Samsun Ticaret ve Sanayi Odası TOBB tarafından “A Kalite Hizmet Sertifikası” ile belgelendirildi.
2014: Samsun Otoshow Fuarı İle Samsun Fuar ve Kongre Merkezi kapılarını açtı.
2014: Samsun Teknopark Hizmet vermeye başladı.
2017: SLC -Samsun Ulusal Ve Uluslararası Lojistik Merkezi İşletmeciliği Anonim Şirketi’nin açılışı yapıldı.
2017: SAMLAB - Samsun Akredite Uluslararası Metal Metroloji Ve Kalibrasyon Laboratuvar İşletmeciliği Anonim Şirketi’nin açılışı yapıldı.
2021: Samsun TSO Bülten elektronik olarak yayınlanmaya başladı.
2021: Samsun Ticaret ve Sanayi Odası yeni ve modern hizmet binası ile Canik İlçesinde üyelerine hizmet vermeye başladı.
2023: Samsun Model Fabrika açıldı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığını 1948 yılına kadar sürdüren Süleyman Balkan'dan sonra günümüze kadar başkanlık görevi üstlenen kişiler şunlardır;

BAŞLANGIÇ TARIHI BİTİŞ TARİHİ BAŞKANIN ADI BAŞLANGIÇ TARIHI BİTİŞ TARİHİ BAŞKANIN ADI
19.08.1948 03.08.1949 HÜSEYİN SABUNCUOĞLU 07.01.1970 12.12.1971 TEVFİK MESUTOĞLU
03.08.1949 24.11.1949 TAHSİN MUTİOĞLU 12.12.1971 05.01.1972 AHMET BAYRAKTAR
24.11.1949 30.04.1953 NURİ CERİD 13.01.1972 20.12.1972 FİKRET ALTUNİÇ
30.04.1953 10.02.1954 TAHSİN MUTİOĞLU 20.12.1972 20.11.1973 MEHMET BAŞ
10.02.1954 19.11.1956 NURİ CERİD 20.11.1973 25.11.1977 FERİDUN ARIKAN
19.11.1956 23.12.1959 ESAT KİTAPLIOĞLU 25.11.1977 25.11.1980 YÜCEL TÜRE
23.12.1959 22.06.1960 CAVİT ORAL 25.11.1980 02.09.1991 MEHMET ÇEBİ
22.06.1960 05.08.1960 SAMİ OLGUN 02.09.1991 27.03.1992 NAFİZ KAYA
05.08.1960 05.10.1960 KERİM YURTSEVER 27.03.1992 01.11.1995 ADNAN SAKOĞLU
05.10.1960 16.11.1961 TAHSİN MUTİOĞLU 01.11.1995 23.10.1999 ADNAN SAKOĞLU
16.11.1961 29.11.1963 MUSTAFA ŞAHİNKAYA 23.10.1999 10.03.2005 ADNAN SAKOĞLU
29.11.1963 07.01.1970 CENGİZ BALKAN 10.03.2005 13.02.2009 ADNAN SAKOĞLU
13.02.2009 10.05.2013 SALİH ZEKİ MURZİOĞLU
10.05.2013 03.04.2018 SALİH ZEKİ MURZİOĞLU
03.04.2018 03.11.2022 SALİH ZEKİ MURZİOĞLU
03.11.2022 Devam Ediyor SALİH ZEKİ MURZİOĞLU

1936 yılından öncesinde Meclis Başkanlığı yapanların bilgilerine ne yazık ki ulaşamıyoruz. 1936 yılından sonra Meclis Başkanlığı yapanların listesi aşağıdaki gibidir;

BAŞLANGIÇ TARIHI BİTİŞ TARİHİ BAŞKANIN ADI BAŞLANGIÇ TARIHI BİTİŞ TARİHİ BAŞKANIN ADI
21.01.1936 07.02.1939 NURİ ŞAHİNOĞLU 14.12.1972 22.11.1973 AHMET BAYRAKTAR
07.02.1939 16.01.1940 MUSTAFA ALDIKAÇTI 22.11.1973 22.11.1974 HAMİ TAŞAN
28.01.1940 30.05.1947 SÜLEYMAN BALKAN 22.11.1974 15.03.1990 VEDAT AYDAR
30.05.1947 21.05.1953 TAHSİN MUTİOĞLU 15.03.1990 27.03.1992 FİKRET ALTUNİÇ
21.05.1953 22.10.1954 NURETTİN CERİD 27.03.1992 23.10.1993 YÜCEL TÜRE
22.10.1954 16.12.1959 SEDAT KAPTAN 23.10.1993 01.11.1995 FAHRETTİN ULUSOY
16.12.1959 28.12.1966 AZMİ VAROL 01.11.1995 23.10.1999 ALAATTİN ÇAKIR
28.12.1966 01.12.1969 HAMİ TAŞAN 23.10.1999 10.03.2005 ALAATTİN ÇAKIR
01.12.1969 30.11.1971 AHMET BAYRAKTAR 10.03.2005 13.02.2009 ALAATTİN ÇAKIR
30.11.1971 14.12.1972 VEDAT AYDAR 13.02.2009 10.05.2013 SEDAT DEMİRCİ
      10.05.2013 03.08.2016 MUHARREM DURMUŞOĞLU
      03.08.2016 07.04.2018 AYDIN ÖZVATAN
      07.04.2018 Devam Ediyor HALÜK AKYÜZ
           
Otizm
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Yenimahalle Mah. 839.Sokak No:120 CANİK / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu