Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Samsun TSO
Meclis Divanı
Yönetim Kurulu
Disiplin Kurulu
Meclis Üyeleri
Meslek Komiteleri
Hesap.İnc. Komisyonu
Mevzuat Komisyonu
Dış Ticaret Komisyonu
Çevre ve İklim Değişikliği Kom.
Devlet Destekleri Kom.
İnovasyon ve Endüstri Kom.
Turizm ve Hizmet Sektörü Kom.
Tarım ve Hayvancılık Sanayi Kom.
Şehircilik ve İnşaat Kom.
Genel Sekreterlik
Kurullar
Yüksek İstişare
Organizasyon Şeması
Tarihçe
İştirakler
Projelerimiz
Kalite ve Akreditasyon
Kurumsal Kimlik
Kalite ve Akreditasyon
Odamız 03.12.2004 tarih ve KY-3443/04 numaralı TSE Kalite Sistem Belgesi ve Ekindeki Kapsam dahilinde TS-EN-ISO 9001:2000 standartlarına uygun kalite yönetim sistemine sahiptir. Heryıl yapılan tetkiklerde Odamızın Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmekte ve geliştirmekte olduğu görülmektedir.

Odamız aynı zamanda Oda Akreditasyon Projesi Kapsamında, Akreditasyon Kurulunun 12.Mayıs.2006 tarihinde yaptığı değerlendirme sonucunda Akredite edilmiştir. Heryıl yapılan tetkiklerde Odamızın akreditasyon sistemini de sürekli iyileştirmekte olduğu görülmektedir.

Akreditasyon Nedir?
Odalar arasında herkesin anlayacağı bir sistem bütünlüğü oluşturarak akredite odalar bazında hizmet standardı oluşturmaktır. Farklı ülkelerdeki odaların aynı bakış açısıyla değerlendirilmesi için uluslararası bir bakış açısının sağlanmasıdır.

Niçin Akreditasyon?
Küreselleşen dünyamızda şirketler ve kurumlar başka ülkelerde faaliyet gösteren benzer şirket ve kurumlarla işbirliğine gitmek, ilişkilerini geliştirmek durumundadırlar. Odalar için de durum bundan daha farklı değildir.

Uluslararası toplumun bir parçası olan Türkiye'nin iş dünyasını temsil eden en yaygın kurumu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin önemli bir üyesi olan Odamız da bu oluşuma destek vermek ve içinde bulunmak gereği duymuştur.
VİZYONUMUZ
Karadeniz bölgesindeki lider ve öncü rolümüzü muhafaza etmek ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nı Karadeniz Havzası’nda etkin bir aktör haline getirmek

MİSYONUMUZ
Oda üyelerinin ve bölgesinin ihtiyaçları doğrultusunda politikalar üreterek, ekonomik ve sosyal bakımdan bölgesel ve ulusal kalkınmaya destek sağlamak
Kalite politikamız, misyon ve vizyon beyanlarımız proses/faaliyet bazlı politikalarımız, Yönetimin Gözden Geçirme toplantısında gözden geçirilerek gerekli görüldüğü durumlarda güncellenmektedir.

KALİTE POLİTİKAMIZ
Müşterilerimize kaliteli hizmeti en hızlı şekilde vermek, sunulan hizmetlerde hataları en aza indirmek, üye memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, tüm şartlara uymayı benimseyerek devamlılığını sağlamak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak
PROSES/FAALİYET BAZLI POLİTİKA BEYANLARI

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ POLİTİKASI
Müşterilerimizin talep, öneri ve şikayetlerini kolayca iletebildiği, objektif ve adil bir şekilde ele alındığı, yasal şartlara uygun olarak değerlendirildiği, şikayetin tekrarlamaması gerekli iyileştirmelerin yapıldığı, müşteri ile olan ilişkilerinde şeffaflığı esas almış, bütün müşteri şikayetlerinin çözülmesini ana ilke olarak kabul eden, müşteri odaklı bir yaklaşımı takip etmek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak, çalışanın en önemli kaynak olduğu bilinciyle, evrensel değerlerin uygulandığı, birbirine güvenen, üretken, yeniliklere açık, çevreye duyarlı bir kurum kültürü oluşturmak ve kişilerin çalışmak için öncelikle tercih ettikleri bir kurum olmaktır.

MALİ POLİTİKASI
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi, dürüstlük ve güveni hâkim kılmak üzere disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla Odalara verilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, 5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ile üyelerinden almış olduğu kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, bağış-yardım ve sair gelirlerden oluşan kaynakları ile yukarıda bahsedilen kuruluş amaçlarını yerine getirmek üzere yapacağı harcamaları mali politikasını oluşturur.

İLETİŞİM POLİTİKASI
Samsun’un tarihini, kültürünü, yerel değerlerini ve turizmini doğru zamanda, doğru bilgiler ışığında haberleşme araçları vasıtasıyla tanıtmak, Kurumumuzda gerçekleştirilen faaliyetlerden kamuoyunun ve üyelerimizin zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamak, Kurum çalışanları arasında güçlü bir iletişim kurmak ve bu işlemleri sistematik bir şekilde yapmaktır.

BİLGİ İŞLEM POLİTİKASI
Günümüzde sadece çalışanlarıyla değil üyeleri, iç ve dış paydaşları ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş ortaklığı bulunan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın kullandığı mevcut ve geliştirilebilir arşiv, web gibi bilgi sistemlerinde kurumun bilgi gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamının yaratılması, stratejik bir önem taşımaktadır. Bilgi güvenliği sağlamak için teknolojik çözümlerle birlikte bilgi işlem teknolojilerinin kullanılarak, oluşabilecek risklere karşı önlem alan ve sürdürülebilir bir sistem Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın bilgi işlem politikasın oluşturmaktadır.

Otizm
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Yenimahalle Mah. 839.Sokak No:120 CANİK / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu