Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Rusya’nın Dünya Ticaret Örgütü’ne Katılım Konferansı « Geri
 7 Haziran, 2013

TOBB’dan gelen yazıda, küresel ticaret ve ekonomik faaliyetlerde öncü rolü bulunan ülkelerden birisi olan Rusya Federasyonu’nun (RF), 19 yıl süren müzakerelerin ardından, iç mevzuatını uyumlu hale getirmek suretiyle, Aralık 2012 tarihinden itibaren Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) katılması, Türkiye’nin bu ülke ile olan ikili ekonomik ve ticari ilişkileri bakımından yeni bir dönem oluşturmaktadır dendi.

 

Konuyla ilgili yazıda şu ifadelere yer verildi:

“RF, 650 milyar Dolar tutarında bir dış ticaret hacmine sahiptir. Günümüzde BRICS (Brezilya, RF, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti) olarak adlandırılan “yükselen ekonomiler” arasında yer alan RF, özellikle küresel enerji ticaretinin önemli ülkeleri arasındadır.

DTÖ’ye üyeliğinin, RF’nin bu konumunu daha da güçlendirmesi ve uluslararası ticarette “kural koyma” sürecine de etkin olarak katılması beklenmektedir. DTÖ üyeliği RF bakımından dış ticaret alanında yeni bir yasal çerçeve oluşmasına yol açmıştır.

RF’nin DTÖ üyeliği çerçevesinde üstlendiği yasal yükümlülüklerin, mal ve hizmet ticareti bakımından ikili ticaretimize etkilerinin irdelenmesi, ayrıca RF’nin üstlendiği yükümlülüklerin ve değiştirdiği mevzuatın incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. Konunun en geniş şekilde Türk iş dünyasına duyurulması ve tartışılması gerekmektedir.

Bu itibarla, TOBB tarafından, 11 Haziran 2013 tarihinde, İstanbul’da, Grand Cevahir Otel’de, Türk ve Rus iş çevreleri arasında daha yakın ve kurallara dayalı sürdürülebilir bir iş ilişkisinin geliştirilmesi amacıyla, RF’nin DTÖ üyeliğinin ve etkilerinin yanında, izlenecek stratejilerin de ele alınacağı, yaklaşık 300 kişilik uluslararası bir konferans düzenlenecektir.

Konferansa, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Hayati YAZICI, Moskova Büyükelçimiz Sayın Aydın SEZGİN, Rusya’nın DTÖ’ye Katılım Başmüzakerecisi Sayın Maxim MEDVEDKOV ile müzakere sürecinin her aşamasında görev alan ve mevcut mevzuatın şekillenmesini sağlayan DTÖ yetkilileri, bu konuyu izleyen saygın düşünce kuruluşlarının en üst düzey yetkilileri ve iş dünyasının önemli isimlerinin katılımları beklenmektedir.

Konferans öncesinde, TEPAV tarafından, RF’nin DTÖ’ye tam üye olarak kabulü sonucunda RF’nin kendi mevzuatı olarak kabul ettiği ve meclislerinde oylamaya sunarak onaylattığı 750 sayfalık hukuki yükümlülüğünü özetleyen “RF’nin DTÖ’ye Katılımının Türk-Rus Ticaretine Olası Etkileri” konulu bir rapor hazırlanmıştır. Söz konusu rapor RF’nin ticaret ortaklarına karşı uygulamayı taahhüt ettiği hususları içermekte ve bu bağlamda DTÖ’ye katılmasının Türk-Rus ilişkilerine etkilerinden bahsetmektedir.

Söz konusu Konferansın programına, katılım formuna ve “RF’nin DTÖ’ye Katılımının Türk-Rus Ticaretine Olası Etkileri” konulu rapora www.tobb.org.tr sayfasında, sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkânları/Yurt İçi Etkinlikler” bölümünden ulaşılabilir. Program web sitesinde düzenli olarak güncellenecektir.


Konferansa katılım formlarının 7 Haziran 2013 tarihine kadar rusya@tobb.org.tr e-posta adresine veya 03122182209 numaralı faksa gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer Duyurular Tüm Duyurular »
 
Bosna Hersek troleybüs alımına ilişkin ihale duyurusu
19 Şubat, 2020
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden aldığımız 17.02.2020 tarih ve 1610 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan ilgili yazı çerçevesinde, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından, Saraybosna Kantonu Hükümeti ile Saraybosna Kantonu Ulaştırma Bakanlığı'nın ihtiyaçları için 25 adet yeni troleybüs alımına ilişkin ihale duyurusu yapıldığı belirtilmektedir. Yazıda devamla, ihale duyurusuna EBRD'nin https://ecepp.ebrd.com/respond/49EPVKG9X4  adresinden ulaşılabileceği ve aday firmaların 23/03/2020 günü yerel saatle 12:00'a kadar tekliflerini iletebilecekleri ifade edilmektedir.
Kefalet senetleri
22 Şubat, 2020
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazı ekinde gelen T.C. Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığı’nın 08.01.2020 tarih ve 74618582-010.00.00.00-E.2020/538 sayılı yazısında; Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7061 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda değişiklik yapılarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin kamu ihalelerinde teminat mektubu olarak kullanabilmesinin mümkün hale geldiği bildirilmiştir.
Endonezya 2020 Helal Endüstri Zirvesi
7 Şubat, 2020
TOBB'dan Odamıza gelen yazıda, T.C. Cakarta Büyükelçiliğimizden alınan Endonezya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi yazısına atfen, 28 Ekim – 2 Kasım 2020 tarihlerinde Cakarta Kongre Merkezi’nde (JCC) Cakarta’da “2020 Helal Endüstri Zirvesi” nin düzenleneceği belirtilmektedir.
Ekmeklik buğday alımı ihalesi
12 Şubat, 2020
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Samsun Şube Müdürlüğü’nden Odamıza gelen bir yazıda, Suriye’de yaşayan sivil halka yardım amacıyla ekmeklik buğday karşılığı 10 bin ton çuvallı un temin ihalesi yapılacağı bildirilmektedir. Yazıda devamla, ihalenin 19.02.2020 tarihinde saat 10.30’da Genel Müdürlükte yapılacağı belirtilmiştir. İhaleyle ilgili detaylar ekte belirtilmiştir
Moldova Özelleştirme Projeleri
8 Şubat, 2020
TOBB’ den alınan yazıda Moldova Ankara Büyükelçiliği’nin yazısına atfen; Türkiye ile Moldova'nın iyi siyasi ilişkileri ile ticari ve ekonomik işbirlikleri ve önümüzdeki dönemde sonlandırılarak imzalanması öngörülen Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine dikkat çekilerek, Moldova'da özelleştirme sürecine girecek kamu mallarına ilişkin bilgiler verilmektedir. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde özelleştirilecek Moldova kamu mallarına ilişkin bilgiler ekte iletilmektedir.  
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Hançerli Mah. 216.Sk. No:8 İLKADIM / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Blacksea Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu