Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Samsun TSO
Meclis Divanı
Yönetim Kurulu
Disiplin Kurulu
Meclis Üyeleri
Meslek Komiteleri
Hesap.İnc. Komisyonu
Mevzuat Komisyonu
Genel Sekreterlik
Kurullar
Organizasyon Şeması
Tarihçe
İştirakler
Projelerimiz
Kalite ve Akreditasyon
Kurumsal Kimlik
Kalite ve Akreditasyon
Odamız 03.12.2004 tarih ve KY-3443/04 numaralı TSE Kalite Sistem Belgesi ve Ekindeki Kapsam dahilinde TS-EN-ISO 9001:2000 standartlarına uygun kalite yönetim sistemine sahiptir. Heryıl yapılan tetkiklerde Odamızın Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmekte ve geliştirmekte olduğu görülmektedir.

Odamız aynı zamanda Oda Akreditasyon Projesi Kapsamında, Akreditasyon Kurulunun 12.Mayıs.2006 tarihinde yaptığı değerlendirme sonucunda Akredite edilmiştir. Heryıl yapılan tetkiklerde Odamızın akreditasyon sistemini de sürekli iyileştirmekte olduğu görülmektedir.

Akreditasyon Nedir?
Odalar arasında herkesin anlayacağı bir sistem bütünlüğü oluşturarak akredite odalar bazında hizmet standardı oluşturmaktır. Farklı ülkelerdeki odaların aynı bakış açısıyla değerlendirilmesi için uluslararası bir bakış açısının sağlanmasıdır.

Niçin Akreditasyon?
Küreselleşen dünyamızda şirketler ve kurumlar başka ülkelerde faaliyet gösteren benzer şirket ve kurumlarla işbirliğine gitmek, ilişkilerini geliştirmek durumundadırlar. Odalar için de durum bundan daha farklı değildir.

Uluslararası toplumun bir parçası olan Türkiye'nin iş dünyasını temsil eden en yaygın kurumu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin önemli bir üyesi olan Odamız da bu oluşuma destek vermek ve içinde bulunmak gereği duymuştur.
VİZYONUMUZ
Karadeniz bölgesindeki lider ve öncü rolümüzü muhafaza etmek ve Samsun TSO'yu Karadeniz Havzası'nda etkin bir uluslararası aktör haline getirmek.

MİSYONUMUZ
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın misyonu; üyelerinin ve bölgesinin ihtiyaçları doğrultusunda politikalar üreterek, sınai, ticari ve sosyal bakımdan ülke kalkınmasına destek sağlamak.

KALİTE POLİTİKAMIZ
Üyelerimize kaliteli hizmeti en hızlı şekilde vermek, sunulan hizmetlerde hataları en aza indirmek, üye memnun iyetini en üst düzeye çıkarmak, tüm şartlara uymayı benimseyerek devamlılığını sağlamak ve sürekli iyileştirmeyi amaç edinmek
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Hançerli Mah. 216.Sk. No:8 İLKADIM / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği UMEM BECERİ'10 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi Blacksea Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu